نگذار کبوتر تا دیروقت بیدار بماند!

ریال65000

3 در انبار

توضیحات

کبوتــری کــه می خواســت اتوبوس براند یادتان هســت؟ کانون پرورش فکری این کتاب را ســال86 چاپ کرد کــودکان بایــد بــه کبوتری که با جدیت، شــوخی، خواهــش، لجبازی و هــر راه دیگری که فکرش را بکنید می خواســت کانون پرورش فکری ســه کتاب دیگــر از همین مجموعه چاپ کرده. در ۹۵ اتوبــوس براند نه می گفتند. حالا در ســال این مجموعه کبوتر لج باز و دوســت داشــتنی که گاهی شباهت زیادی به بعضی از بچه ها دارد این بار دلش می خواهد تــا دیــر وقــت بیــدار بماند، حمام نــرود و نمی فهمد چرا جوجه اردک می توانــد با خواهش کردن به کلوچه برســد ولی او نمی تواند با خواهش کردن به خواســته هایش مثل رانندگی با اتوبوس و داشــتن یک گراز دریایی برســد و کودک باید به او جواب بدهد. ایــن مجموعــه برای گروه ســنی الف نوشــته شــده اما کودکان بزرگتــر هم می تواننــد از آن ها لذت ببرند، بــا کبوتر بامزه بحــث کننــد و بــه اســتدلال هایش بخندند و شــاید گاهی هم یاد اســتدلال های خودشــان بیفتند. در بلنــد خوانی این کتاب ها برای هر ســنی حواســتان باشــد کبوتر دارد با کودک حرف می زند پس بعد از خواندن هر جمله به کودک وقت کافــی بدهیــد تــا بــه کبوتر جــواب بدهد. ایــن کتاب ها بــرای بلندخوانــی گروهــی در کلاس و کتابخانه هم مناســبند و می توانند کودکان را برای مشارکت بیشتر تشویق کنند

اطلاعات بیشتر

وزن 0.100 kg
نوییسنده

مو ویلمز

مترجم

پرناز نیری

ناشر

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

موضوع

افزایش سواد بصری، تقویت مهارت های زندگی

گروه سنی

2- 6 سال

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نگذار کبوتر تا دیروقت بیدار بماند!”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.